Chuyển đổi số

Làm thế nào để sử dụng iMessage trên máy tính Windows

Người dùng Windows không thể truy cập trực tiếp iMessage từ máy tính, mà cần sử dụng các chương trình cài đặt.