Lợi nhuận Y Khoa Hoàn Mỹ chuyển từ lỗ thành lãi

Admin
Theo bản đính chính thông tin, năm 2022, Y khoa Hoàn Mỹ báo lãi sau thuế 482,9 tỷ đồng, thay cho khoản lỗ 50 tỷ đồng được ghi nhận trong văn bản trước đó.

Công ty Cổ phần Y khoa Hoàn Mỹ mới đây đã công bố thông tin đính chính báo cáo tài chính năm 2022 trong kỳ báo cáo từ 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022.

Sau khi đính chính thông tin, kết quả kinh doanh của Y khoa Hoàn Mỹ đảo chiều từ lỗ sang lãi vào năm 2022 và ngược lại từ lãi sang lỗ nặng vào năm 2021.

Cụ thể, số liệu đính chính trong văn bản được ký tên bởi Tổng Giám đốc Dilshaad Ali Bin Abas Ali, năm 2021, Y khoa Hoàn Mỹ ghi nhận lỗ 481 tỷ đồng thay vì lãi 285 tỷ đồng. Đồng thời, năm 2022, công ty báo lãi sau thuế 482,9 tỷ đồng, thay cho khoản lỗ 50 tỷ đồng được ghi nhận trong văn bản trước đó.

Ngoài ra, vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm 2022 của công ty đạt 1.411 tỷ đồng. Trong đó hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 3,63, tương đương nợ phải trả của công ty ở mức 5.122 tỷ đồng.

Bước sang năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Y khoa Hoàn Mỹ đạt 633 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 3,63 còn 2,06 lần, tương ứng dư nợ phải trả tính tới cuối 2023 là hơn 4.128 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ từ trái phiếu chiếm 1.400 tỷ đồng.

Trên thị trường, theo dữ liệu từ HNX, Y Khoa Hoàn Mỹ đang lưu hành lô trái phiếu HMGH1825001 với khối khối lượng lưu hành là 1.400 tỷ đồng, đáo hạn vào tháng 10/2025.

Trước đó vào  năm 2018, Y khoa Hoàn Mỹ huy động 2.330 tỷ đồng trái phiếu mã HMGH1823001 và HMGH1825001 với lãi suất cố định 6,64% cho kỳ hạn 5 năm và 6,74%/năm cho kỳ hạn 7 năm. Đợt huy động vốn của Y khoa Hoàn Mỹ được xem là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên thuộc lĩnh vực y tế.